các giống mèo có mặt tại trại

Anh lông ngắn/ Bristish Shorthair

Silver Chinchilla

Scottish lông ngắn tai cụp/ Scottish Fold

Black Golden Ticked

Anh lông dài/ Bristish long hair

Brown Silver Ticked

Scottish lông dài tai cụp/ Highland Fold

Black Golden Ticked

MÈO ĐANG BÁN

gallery hình ảnh

Latest News